Σύγκριση κανονικού / ηλεκτρονικού τσιγαρου

Αφήστε το ένστικτο να σας οδηγήσει

ΣΕΕΗΤ

 

Έχετε αναρωτηθεί τι περιέχει το κανονικό τσιγάρο;

Δείτε την πλήρη λίστα των συστατικών του...

 

Και τι περιέχει το ηλεκτρονικό τσιγάρο;

• Acetanisole

• Acetic Acid

• Acetoin

• Acetophenone

• 6-Acetoxydihydrotheaspirane

• 2-Acetyl-3- Ethylpyrazine

• 2-Acetyl-5-Methylfuran

• Acetylpyrazine

• 2-Acetylpyridine

• 3-Acetylpyridine

• 2-Acetylthiazole

• Aconitic Acid

• dl-Alanine

• Alfalfa Extract

• Allspice Extract,Oleoresin, and Oil

• Allyl Hexanoate

• Allyl Ionone

• Almond Bitter Oil

• Ambergris Tincture

• Ammonia

• Ammonium Bicarbonate

• Ammonium Hydroxide

• Ammonium Phosphate Dibasic

• Ammonium Sulfide

• Amyl Alcohol

• Amyl Butyrate

• Amyl Formate

• Amyl Octanoate

• alpha-Amylcinnamaldehyde

• Amyris Oil

• trans-Anethole

• Angelica Root Extract, Oil and Seed Oil

• Anise

• Anise Star, Extract and Oils

• Anisyl Acetate

• Anisyl Alcohol

• Anisyl Formate

• Anisyl Phenylacetate

• Apple Juice Concentrate, Extract, and Skins

• Apricot Extract and Juice Concentrate

• 1-Arginine

• Asafetida Fluid Extract And Oil

• Ascorbic Acid

• 1-Asparagine Monohydrate

• 1-Aspartic Acid

• Balsam Peru and Oil

• Basil Oil

• Bay Leaf, Oil and Sweet Oil

Beeswax White

• Beet Juice Concentrate

• Benzaldehyde

• Benzaldehyde Glyceryl Acetal

• Benzoic Acid, Benzoin

• Benzoin Resin

• Benzophenone

• Benzyl Alcohol

• Benzyl Benzoate

• Benzyl Butyrate

• Benzyl Cinnamate

• Benzyl Propionate

• Benzyl Salicylate

• Bergamot Oil

• Bisabolene

• Black Currant Buds Absolute

• Borneol

• Bornyl Acetate

• Buchu Leaf Oil

• 1,3-Butanediol

• 2,3-Butanedione

• 1-Butanol

• 2-Butanone

• 4(2-Butenylidene)-3,5,5-Trimethyl-2-Cyclohexen-1-One

• Butter, Butter Esters, and Butter Oil

• Butyl Acetate

• Butyl Butyrate

• Butyl Butyryl Lactate

• Butyl Isovalerate

• Butyl Phenylacetate

• Butyl Undecylenate

• 3-Butylidenephthalide

• Butyric Acid]

• Cadinene

• Caffeine

• Calcium Carbonate

• Camphene

• Cananga Oil

• Capsicum Oleoresin

• Caramel Color

• Caraway Oil

• Carbon Dioxide

• Cardamom Oleoresin, Extract, Seed Oil, and Powder

• Carob Bean and Extract

• beta-Carotene

• Carrot Oil

• Carvacrol

• 4-Carvomenthenol

• 1-Carvone

• beta-Caryophyllene

• beta-Caryophyllene Oxide

• Cascarilla Oil and Bark Extract

• Cassia Bark Oil

• Cassie Absolute and Oil

• Castoreum Extract, Tincture and Absolute

• Cedar Leaf Oil

• Cedarwood Oil Terpenes and Virginiana

• Cedrol

• Celery Seed Extract, Solid, Oil, And Oleoresin

• Cellulose Fiber

• Chamomile Flower Oil And Extract

• Chicory Extract

• Chocolate

• Cinnamaldehyde

• Cinnamic Acid

• Cinnamon Leaf Oil, Bark Oil, and Extract

• Cinnamyl Acetate

• Cinnamyl Alcohol

• Cinnamyl Cinnamate

• Cinnamyl Isovalerate

• Cinnamyl Propionate

• Citral

• Citric Acid

• Citronella Oil

• dl-Citronellol

• Citronellyl Butyrate

• itronellyl Isobutyrate

• Civet Absolute

• Clary Oil

• Clover Tops, Red Solid Extract

• Cocoa

• Cocoa Shells, Extract, Distillate And Powder

• Coconut Oil

• Coffee

• Cognac White and Green Oil

• Copaiba Oil

• Coriander Extract and Oil

• Corn Oil

• Corn Silk

• Costus Root Oil

• Cubeb Oil

• Cuminaldehyde

• para-Cymene

• 1-Cysteine Dandelion Root Solid Extract

• Davana Oil

• 2-trans, 4-trans-Decadienal

• delta-Decalactone

• gamma-Decalactone

• Decanal

• Decanoic Acid

• 1-Decanol

• 2-Decenal

• Dehydromenthofurolactone

• Diethyl Malonate

• Diethyl Sebacate

• 2,3-Diethylpyrazine

• Dihydro Anethole

• 5,7-Dihydro-2-Methylthieno(3,4-D) Pyrimidine

• Dill Seed Oil and Extract

• meta-Dimethoxybenzene

• para-Dimethoxybenzene

• 2,6-Dimethoxyphenol

• Dimethyl Succinate

• 3,4-Dimethyl-1,2 Cyclopentanedione

• 3,5- Dimethyl-1,2-Cyclopentanedione

• 3,7-Dimethyl-1,3,6-Octatriene

• 4,5-Dimethyl-3-Hydroxy-2,5-

Dihydrofuran-2-One

• 6,10-Dimethyl-5,9-Undecadien-

2-One

• 3,7-Dimethyl-6-Octenoic Acid

• 2,4 Dimethylacetophenone

• alpha,para-Dimethylbenzyl Alcohol

• alpha,alpha-Dimethylphenethyl Acetate

• alpha,alpha Dimethylphenethyl Butyrate

• 2,3-Dimethylpyrazine

• 2,5-Dimethylpyrazine

• 2,6-Dimethylpyrazine

• Dimethyltetrahydrobenzofuranone

• delta-Dodecalactone

• gamma-Dodecalactone

• para-Ethoxybenzaldehyde

• Ethyl 10-Undecenoate

• Ethyl 2-Methylbutyrate

• Ethyl Acetate

• Ethyl Acetoacetate

• Ethyl Alcohol

• Ethyl Benzoate

• Ethyl Butyrate

• Ethyl Cinnamate

• Ethyl Decanoate

• Ethyl Fenchol

• Ethyl Furoate

• Ethyl Heptanoate

• Ethyl Hexanoate

• Ethyl Isovalerate

• Ethyl Lactate

• Ethyl Laurate

• Ethyl Levulinate

• Ethyl Maltol

• Ethyl Methyl Phenylglycidate

• Ethyl Myristate

• Ethyl Nonanoate

• Ethyl Octadecanoate

• Ethyl Octanoate

• Ethyl Oleate

• Ethyl Palmitate

• Ethyl Phenylacetate

• Ethyl Propionate

• Ethyl Salicylate

• Ethyl trans-2-Butenoate

• Ethyl Valerate

• Ethyl Vanillin

• 2-Ethyl (or Methyl)-(3,5 and 6)-Methoxypyrazine

• 2-Ethyl-1-Hexanol, 3-Ethyl -2 -

Hydroxy-2-Cyclopenten-1-One

• 2-Ethyl-3, (5 or 6)-Dimethylpyrazine

• 5-Ethyl-3-Hydroxy-4-Methyl-2 (5H)-Furanone

• 2-Ethyl-3-Methylpyrazine

• 4-Ethylbenzaldehyde

• 4-Ethylguaiacol

• para-Ethylphenol

• 3-Ethylpyridine

• Eucalyptol

• Farnesol

• D-Fenchone

• Fennel Sweet Oil

• Fenugreek, Extract, Resin, and Absolute

• Fig Juice Concentrate

• Food Starch Modified

• Furfuryl Mercaptan

• 4-(2-Furyl)-3-Buten-2-One

• Galbanum Oil

• Genet Absolute

• Gentian Root Extract

• Geraniol

• Geranium Rose Oil

• Geranyl Acetate

• Geranyl Butyrate

• Geranyl Formate

• Geranyl Isovalerate

• Geranyl Phenylacetate

• Ginger Oil and Oleoresin

• 1-Glutamic Acid

• 1-Glutamine

• Glycerol

• Glycyrrhizin Ammoniated

• Grape Juice Concentrate

• Guaiac Wood Oil

• Guaiacol

• Guar Gum

• 2,4-Heptadienal

• gamma-Heptalactone

• Heptanoic Acid

• 2-Heptanone

• 3-Hepten-2-One

• 2-Hepten-4-One

• 4-Heptenal

• trans -2-Heptenal

• Heptyl Acetate

• omega-6-Hexadecenlactone

• gamma-Hexalactone

• Hexanal

• Hexanoic Acid

• 2-Hexen-1-Ol

• 3-Hexen-1-Ol

• cis-3-Hexen-1-Yl Acetate

• 2-Hexenal

• 3-Hexenoic Acid

• trans-2-Hexenoic Acid

• cis-3-Hexenyl Formate

• Hexyl 2-Methylbutyrate

• Hexyl Acetate

• Hexyl Alcohol

• Hexyl Phenylacetate

• 1-Histidine

• Honey

• Hops Oil

• Hydrolyzed Milk Solids

• Hydrolyzed Plant Proteins

• 5-Hydroxy-2,4-Decadienoic Acid delta-Lactone

• 4-Hydroxy-2,5-Dimethyl-3(2H)-Furanone

• 2-Hydroxy-3,5,5-Trimethyl-2-Cyclohexen-1-One

• 4-Hydroxy -3-Pentenoic Acid Lactone

• 2-Hydroxy-4-Methylbenzaldehyde

• 4-Hydroxybutanoic Acid Lactone

• Hydroxycitronellal

• 6-Hydroxydihydrotheaspirane

• 4-(para-Hydroxyphenyl)-2-Butanone

• Hyssop Oil

• Immortelle Absolute and Extract

• alpha-Ionone

• beta-Ionone

• alpha-Irone

• Isoamyl Acetate

• Isoamyl Benzoate

• Isoamyl Butyrate

• Isoamyl Cinnamate

• Isoamyl Formate, IsoamylHexanoate

• Isoamyl Isovalerate

• Isoamyl Octanoate

• Isoamyl Phenylacetate

• Isobornyl Acetate

• Isobutyl Acetate

• Isobutyl Alcohol

• Isobutyl Cinnamate

• Isobutyl Phenylacetate

• Isobutyl Salicylate

• 2-Isobutyl-3-Methoxypyrazine

• alpha-Isobutylphenethyl Alcohol

• Isobutyraldehyde

• Isobutyric Acid

• d,l-Isoleucine

• alpha-Isomethylionone

• 2-Isopropylphenol

• Isovaleric Acid

• Jasmine Absolute, Concrete and Oil

• Kola Nut Extract

• Labdanum Absolute and Oleoresin

• Lactic Acid

• Lauric Acid
• Lauric Aldehyde

• Lavandin Oil

• Lavender Oil

• Lemon Oil and Extract

• Lemongrass Oil

• 1-Leucine

• Levulinic Acid

• Licorice Root, Fluid, Extract

and Powder

• Lime Oil

• Linalool

• Linalool Oxide

• Linalyl Acetate

• Linden Flowers

• Lovage Oil And Extract

• 1-Lysine]

• Mace Powder, Extract and Oil

• Magnesium Carbonate

• Malic Acid

• Malt and Malt Extract

• Maltodextrin

• Maltol

• Maltyl Isobutyrate

• Mandarin Oil

• Maple Syrup and Concentrate

• Mate Leaf, Absolute and Oil

• para-Mentha-8-Thiol-3-One

• Menthol

• Menthone

• Menthyl Acetate

• dl-Methionine

• Methoprene

• 2-Methoxy-4-Methylphenol

• 2-Methoxy-4-Vinylphenol

• para-Methoxybenzaldehyde

• 1-(para-Methoxyphenyl)-1-Penten-3-One

• 4-(para-Methoxyphenyl)-2-Butanone

• 1-(para-Methoxyphenyl)-2-Propanone

• Methoxypyrazine

• Methyl 2-Furoate

• Methyl 2-Octynoate

• Methyl 2-Pyrrolyl Ketone

• Methyl Anisate

• Methyl Anthranilate

• Methyl Benzoate

• Methyl Cinnamate

• Methyl Dihydrojasmonate

• Methyl Ester of Rosin, Partially Hydrogenated

• Methyl Isovalerate

• Methyl Linoleate (48%)

• Methyl Linolenate (52%) Mixture

• Methyl Naphthyl Ketone

• Methyl Nicotinate

• Methyl Phenylacetate

• Methyl Salicylate

• Methyl Sulfide

• 3-Methyl-1-Cyclopentadecanone

• 4-Methyl-1-Phenyl-2-Pentanone

• 5-Methyl-2-Phenyl-2-Hexenal

• 5-Methyl-2-Thiophene-carboxaldehyde

• 6-Methyl-3,-5-Heptadien-2-One

• 2-Methyl-3-(para-Isopropylphenyl) Propionaldehyde

• 5-Methyl-3-Hexen-2-One

• 1-Methyl-3Methoxy-4-Isopropylbenzene

• 4-Methyl-3-Pentene-2-One

• 2-Methyl-4-Phenylbutyraldehyde

• 6-Methyl-5-Hepten-2-One

• 4-Methyl-5-Thiazoleethanol

• 4-Methyl-5-Vinylthiazole

• Methyl-alpha-Ionone

• Methyl-trans-2-Butenoic Acid

• 4-Methylacetophenone

• para-Methylanisole

• alpha-Methylbenzyl Acetate

• alpha-Methylbenzyl Alcohol

• 2-Methylbutyraldehyde

• 3-Methylbutyraldehyde

• 2-Methylbutyric Acid

• alpha-Methylcinnamaldehyde

• Methylcyclopentenolone

• 2-Methylheptanoic Acid

• 2-Methylhexanoic Acid

• 3-Methylpentanoic Acid

• 4-Methylpentanoic Acid

• 2-Methylpyrazine

• 5-Methylquinoxaline

• 2-Methyltetrahydrofuran-3-One

• (Methylthio)Methylpyrazine (Mixture Of Isomers)

• 3-Methylthiopropionaldehyde

• Methyl 3-Methylthiopropionate

• 2-Methylvaleric Acid

• Mimosa Absolute and Extract

• Molasses Extract and Tincture

• Mountain Maple Solid Extract

• Mullein Flowers

• Myristaldehyde

• Myristic Acid

• Myrrh Oil

• beta-Napthyl Ethyl Ether

• Nerol

• Neroli Bigarde Oil

• Nerolidol

• Nona-2-trans,6-cis-Dienal

• 2,6-Nonadien-1-Ol

• gamma-Nonalactone

• Nonanal

• Nonanoic Acid

• Nonanone

• trans-2-Nonen-1-Ol

• 2-Nonenal

• Nonyl Acetate

• Nutmeg Powder and Oil

• Oak Chips Extract and Oil

• Oak Moss Absolute

• 9,12-Octadecadienoic Acid (48%)

And 9,12,15-Octadecatrienoic Acid (52%)

• delta-Octalactone

• gamma-Octalactone

• Octanal

• Octanoic Acid

• 1-Octanol

• 2-Octanone

• 3-Octen-2-One

• 1-Octen-3-Ol

• 1-Octen-3-Yl Acetate

• 2-Octenal

• Octyl Isobutyrate

• Oleic Acid

• Olibanum Oil

• Opoponax Oil And Gum

• Orange Blossoms Water, Absolute, and Leaf Absolute

• Orange Oil and Extract

• Origanum Oil

• Orris Concrete Oil and Root

Extract

• Palmarosa Oil

• Palmitic Acid

• Parsley Seed Oil

• Patchouli Oil

• omega-Pentadecalactone

• 2,3-Pentanedione

• 2-Pentanone

• 4-Pentenoic Acid

• 2-Pentylpyridine

• Pepper Oil, Black And White

• Peppermint Oil

• Peruvian (Bois De Rose) Oil

• Petitgrain Absolute, Mandarin Oil and Terpeneless Oil

• alpha-Phellandrene

• 2-Phenenthyl Acetate

• Phenenthyl Alcohol

• Phenethyl Butyrate

• Phenethyl Cinnamate

• Phenethyl Isobutyrate

• Phenethyl Isovalerate

• Phenethyl Phenylacetate

• Phenethyl Salicylate

• 1-Phenyl-1-Propanol

• 3-Phenyl-1-Propanol

• 2-Phenyl-2-Butenal

• 4-Phenyl-3-Buten-2-Ol

• 4-Phenyl-3-Buten-2-One

• Phenylacetaldehyde

• Phenylacetic Acid

• 1-Phenylalanine

• 3-Phenylpropionaldehyde

• 3-Phenylpropionic Acid

• 3-Phenylpropyl Acetate

• 3-Phenylpropyl Cinnamate

• 2-(3-Phenylpropyl)Tetrahydrofuran

• Phosphoric Acid

• Pimenta Leaf Oil

• Pine Needle Oil, Pine Oil, Scotch

• Pineapple Juice Concentrate

• alpha-Pinene, beta-Pinene

• D-Piperitone

• Piperonal

• Pipsissewa Leaf Extract

• Plum Juice

• Potassium Sorbate

• 1-Proline

• Propenylguaethol

• Propionic Acid

• Propyl Acetate

• Propyl para-Hydroxybenzoate

• Propylene Glycol

• 3-Propylidenephthalide

• Prune Juice and Concentrate

• Pyridine

• Pyroligneous Acid And Extract

• Pyrrole

• Pyruvic Acid

• Raisin Juice Concentrate

• Rhodinol

• Rose Absolute and Oil

• Rosemary Oil

• Rum

• Rum Ether

• Rye Extract

• Sage, Sage Oil, and Sage

Oleoresin

• Salicylaldehyde

• Sandalwood Oil, Yellow

• Sclareolide

• Skatole

• Smoke Flavor

• Snakeroot Oil

• Sodium Acetate

• Sodium Benzoate

• Sodium Bicarbonate

• Sodium Carbonate

• Sodium Chloride

• Sodium Citrate

• Sodium Hydroxide

• Solanone

• Spearmint Oil

• Styrax Extract, Gum and Oil

• Sucrose Octaacetate

• Sugar Alcohols

• Sugars

• Tagetes Oil

• Tannic Acid

• Tartaric Acid

• Tea Leaf and Absolute

• alpha-Terpineol

• Terpinolene

• Terpinyl Acetate

• 5,6,7,8-Tetrahydroquinoxaline

• 1,5,5,9-Tetramethyl-13-Oxatricyclo(8.3.0.0(4,9))Tridecane

• 2,3,4,5, and 3,4,5,6-

Tetramethylethyl-Cyclohexanone

• 2,3,5,6-Tetramethylpyrazine

• Thiamine Hydrochloride

• Thiazole

• 1-Threonine

• Thyme Oil, White and Red

• Thymol

• Tobacco Extracts

• Tochopherols (mixed)

• Tolu Balsam Gum and Extract

• Tolualdehydes

• para-Tolyl 3-Methylbutyrate

• para-Tolyl Acetaldehyde

• para-Tolyl Acetate

• para-Tolyl Isobutyrate

• para-Tolyl Phenylacetate

• Triacetin

• 2-Tridecanone

• 2-Tridecenal

• Triethyl Citrate

• 3,5,5-Trimethyl -1-Hexanol

• para,alpha,alpha-Trimethylbenzyl Alcohol

• 4-(2,6,6-Trimethylcyclohex-1-

Enyl)But-2-En-4-One

• 2,6,6-Trimethylcyclohex-2-

Ene-1,4-Dione

• 2,6,6-Trimethylcyclohexa-1,

3-Dienyl Methan

• 4-(2,6,6-Trimethylcyclohexa-1,

3-Dienyl)But-2-En-4-One

• 2,2,6-Trimethylcyclohexanone

• 2,3,5-Trimethylpyrazine

• 1-Tyrosine

• delta-Undercalactone

• gamma-Undecalactone

• Undecanal

• 2-Undecanone, 1

• 0-Undecenal

• Urea

• Valencene

• Valeraldehyde

• Valerian Root Extract, Oil

and Powder

• Valeric Acid

• gamma-Valerolactone

• Valine

• Vanilla Extract And Oleoresin

• Vanillin

• Veratraldehyde

• Vetiver Oil

• Vinegar

• Violet Leaf Absolute

• Walnut Hull Extract

• Water

• Wheat Extract And Flour

• Wild Cherry Bark Extract

• Wine and Wine Sherry

• Xanthan Gum

• 3,4-Xylenol

• Yeast 

Propylene Glycol 

Vegetable Glycerin 

Nicotine 

Water 

Flavorings

 

Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα, προκύπτει το εύλογο και άμεσο συμπέρασμα ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα είναι πολύ - πολύ πιο ασφαλή και οπωσδήποτε λιγότερο επιβλαβή για την υγεία, τόσο του ενεργητικού όσο και του παθητικού καπνιστή από τα συμβατικά.

Πηγή: ΣΕΕΗΤ

(Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικού Τσιγάρου)


 

Αφήστε το ένστικτο να σας οδηγήσει

 


Σύγκριση κανονικού / ηλεκτρονικού τσιγαρου

Αφήστε το ένστικτο να σας οδηγήσει

ΣΕΕΗΤ

Εσείς καπνίζετε:

Έχετε ποτέ σκεφτεί:

  • Πόσο μας επηρεάζει στην καθημερινότητα μας: 
  • Ποιές μπορεί να είναι οι επιπτώσεις καπνίζοντας κανονικό τσιγάρο:
  • Πόσες φορές άραγε προσπαθήσατε να το κόψετε αλλά χωρίς επιτυχία:
  • Έχετε δοκιμάσει ηλεκτρονικό τσιγάρο:   

 

Αφήστε το ένστικτο να σας οδηγήσει


 

Έχετε αναρωτηθεί τι περιέχει το κανονικό τσιγάρο. 

Δείτε την πλήρη λίστα των συστατικών του...

 

Και τι περιέχει το ηλεκτρονικό τσιγάρο;

• Acetanisole

• Acetic Acid

• Acetoin

• Acetophenone

• 6-Acetoxydihydrotheaspirane

• 2-Acetyl-3- Ethylpyrazine

• 2-Acetyl-5-Methylfuran

• Acetylpyrazine

• 2-Acetylpyridine

• 3-Acetylpyridine

• 2-Acetylthiazole

• Aconitic Acid

• dl-Alanine

• Alfalfa Extract

• Allspice Extract,Oleoresin, and Oil

• Allyl Hexanoate

• Allyl Ionone

• Almond Bitter Oil

• Ambergris Tincture

• Ammonia

• Ammonium Bicarbonate

• Ammonium Hydroxide

• Ammonium Phosphate Dibasic

• Ammonium Sulfide

• Amyl Alcohol

• Amyl Butyrate

• Amyl Formate

• Amyl Octanoate

• alpha-Amylcinnamaldehyde

• Amyris Oil

• trans-Anethole

• Angelica Root Extract, Oil and Seed Oil

• Anise

• Anise Star, Extract and Oils

• Anisyl Acetate

• Anisyl Alcohol

• Anisyl Formate

• Anisyl Phenylacetate

• Apple Juice Concentrate, Extract, and Skins

• Apricot Extract and Juice Concentrate

• 1-Arginine

• Asafetida Fluid Extract And Oil

• Ascorbic Acid

• 1-Asparagine Monohydrate

• 1-Aspartic Acid

• Balsam Peru and Oil

• Basil Oil

• Bay Leaf, Oil and Sweet Oil

Beeswax White

• Beet Juice Concentrate

• Benzaldehyde

• Benzaldehyde Glyceryl Acetal

• Benzoic Acid, Benzoin

• Benzoin Resin

• Benzophenone

• Benzyl Alcohol

• Benzyl Benzoate

• Benzyl Butyrate

• Benzyl Cinnamate

• Benzyl Propionate

• Benzyl Salicylate

• Bergamot Oil

• Bisabolene

• Black Currant Buds Absolute

• Borneol

• Bornyl Acetate

• Buchu Leaf Oil

• 1,3-Butanediol

• 2,3-Butanedione

• 1-Butanol

• 2-Butanone

• 4(2-Butenylidene)-3,5,5-Trimethyl-2-Cyclohexen-1-One

• Butter, Butter Esters, and Butter Oil

• Butyl Acetate

• Butyl Butyrate

• Butyl Butyryl Lactate

• Butyl Isovalerate

• Butyl Phenylacetate

• Butyl Undecylenate

• 3-Butylidenephthalide

• Butyric Acid]

• Cadinene

• Caffeine

• Calcium Carbonate

• Camphene

• Cananga Oil

• Capsicum Oleoresin

• Caramel Color

• Caraway Oil

• Carbon Dioxide

• Cardamom Oleoresin, Extract, Seed Oil, and Powder

• Carob Bean and Extract

• beta-Carotene

• Carrot Oil

• Carvacrol

• 4-Carvomenthenol

• 1-Carvone

• beta-Caryophyllene

• beta-Caryophyllene Oxide

• Cascarilla Oil and Bark Extract

• Cassia Bark Oil

• Cassie Absolute and Oil

• Castoreum Extract, Tincture and Absolute

• Cedar Leaf Oil

• Cedarwood Oil Terpenes and Virginiana

• Cedrol

• Celery Seed Extract, Solid, Oil, And Oleoresin

• Cellulose Fiber

• Chamomile Flower Oil And Extract

• Chicory Extract

• Chocolate

• Cinnamaldehyde

• Cinnamic Acid

• Cinnamon Leaf Oil, Bark Oil, and Extract

• Cinnamyl Acetate

• Cinnamyl Alcohol

• Cinnamyl Cinnamate

• Cinnamyl Isovalerate

• Cinnamyl Propionate

• Citral

• Citric Acid

• Citronella Oil

• dl-Citronellol

• Citronellyl Butyrate

• itronellyl Isobutyrate

• Civet Absolute

• Clary Oil

• Clover Tops, Red Solid Extract

• Cocoa

• Cocoa Shells, Extract, Distillate And Powder

• Coconut Oil

• Coffee

• Cognac White and Green Oil

• Copaiba Oil

• Coriander Extract and Oil

• Corn Oil

• Corn Silk

• Costus Root Oil

• Cubeb Oil

• Cuminaldehyde

• para-Cymene

• 1-Cysteine Dandelion Root Solid Extract

• Davana Oil

• 2-trans, 4-trans-Decadienal

• delta-Decalactone

• gamma-Decalactone

• Decanal

• Decanoic Acid

• 1-Decanol

• 2-Decenal

• Dehydromenthofurolactone

• Diethyl Malonate

• Diethyl Sebacate

• 2,3-Diethylpyrazine

• Dihydro Anethole

• 5,7-Dihydro-2-Methylthieno(3,4-D) Pyrimidine

• Dill Seed Oil and Extract

• meta-Dimethoxybenzene

• para-Dimethoxybenzene

• 2,6-Dimethoxyphenol

• Dimethyl Succinate

• 3,4-Dimethyl-1,2 Cyclopentanedione

• 3,5- Dimethyl-1,2-Cyclopentanedione

• 3,7-Dimethyl-1,3,6-Octatriene

• 4,5-Dimethyl-3-Hydroxy-2,5-

Dihydrofuran-2-One

• 6,10-Dimethyl-5,9-Undecadien-

2-One

• 3,7-Dimethyl-6-Octenoic Acid

• 2,4 Dimethylacetophenone

• alpha,para-Dimethylbenzyl Alcohol

• alpha,alpha-Dimethylphenethyl Acetate

• alpha,alpha Dimethylphenethyl Butyrate

• 2,3-Dimethylpyrazine

• 2,5-Dimethylpyrazine

• 2,6-Dimethylpyrazine

• Dimethyltetrahydrobenzofuranone

• delta-Dodecalactone

• gamma-Dodecalactone

• para-Ethoxybenzaldehyde

• Ethyl 10-Undecenoate

• Ethyl 2-Methylbutyrate

• Ethyl Acetate

• Ethyl Acetoacetate

• Ethyl Alcohol

• Ethyl Benzoate

• Ethyl Butyrate

• Ethyl Cinnamate

• Ethyl Decanoate

• Ethyl Fenchol

• Ethyl Furoate

• Ethyl Heptanoate

• Ethyl Hexanoate

• Ethyl Isovalerate

• Ethyl Lactate

• Ethyl Laurate

• Ethyl Levulinate

• Ethyl Maltol

• Ethyl Methyl Phenylglycidate

• Ethyl Myristate

• Ethyl Nonanoate

• Ethyl Octadecanoate

• Ethyl Octanoate

• Ethyl Oleate

• Ethyl Palmitate

• Ethyl Phenylacetate

• Ethyl Propionate

• Ethyl Salicylate

• Ethyl trans-2-Butenoate

• Ethyl Valerate

• Ethyl Vanillin

• 2-Ethyl (or Methyl)-(3,5 and 6)-Methoxypyrazine

• 2-Ethyl-1-Hexanol, 3-Ethyl -2 -

Hydroxy-2-Cyclopenten-1-One

• 2-Ethyl-3, (5 or 6)-Dimethylpyrazine

• 5-Ethyl-3-Hydroxy-4-Methyl-2 (5H)-Furanone

• 2-Ethyl-3-Methylpyrazine

• 4-Ethylbenzaldehyde

• 4-Ethylguaiacol

• para-Ethylphenol

• 3-Ethylpyridine

• Eucalyptol

• Farnesol

• D-Fenchone

• Fennel Sweet Oil

• Fenugreek, Extract, Resin, and Absolute

• Fig Juice Concentrate

• Food Starch Modified

• Furfuryl Mercaptan

• 4-(2-Furyl)-3-Buten-2-One

• Galbanum Oil

• Genet Absolute

• Gentian Root Extract

• Geraniol

• Geranium Rose Oil

• Geranyl Acetate

• Geranyl Butyrate

• Geranyl Formate

• Geranyl Isovalerate

• Geranyl Phenylacetate

• Ginger Oil and Oleoresin

• 1-Glutamic Acid

• 1-Glutamine

• Glycerol

• Glycyrrhizin Ammoniated

• Grape Juice Concentrate

• Guaiac Wood Oil

• Guaiacol

• Guar Gum

• 2,4-Heptadienal

• gamma-Heptalactone

• Heptanoic Acid

• 2-Heptanone

• 3-Hepten-2-One

• 2-Hepten-4-One

• 4-Heptenal

• trans -2-Heptenal

• Heptyl Acetate

• omega-6-Hexadecenlactone

• gamma-Hexalactone

• Hexanal

• Hexanoic Acid

• 2-Hexen-1-Ol

• 3-Hexen-1-Ol

• cis-3-Hexen-1-Yl Acetate

• 2-Hexenal

• 3-Hexenoic Acid

• trans-2-Hexenoic Acid

• cis-3-Hexenyl Formate

• Hexyl 2-Methylbutyrate

• Hexyl Acetate

• Hexyl Alcohol

• Hexyl Phenylacetate

• 1-Histidine

• Honey

• Hops Oil

• Hydrolyzed Milk Solids

• Hydrolyzed Plant Proteins

• 5-Hydroxy-2,4-Decadienoic Acid delta-Lactone

• 4-Hydroxy-2,5-Dimethyl-3(2H)-Furanone

• 2-Hydroxy-3,5,5-Trimethyl-2-Cyclohexen-1-One

• 4-Hydroxy -3-Pentenoic Acid Lactone

• 2-Hydroxy-4-Methylbenzaldehyde

• 4-Hydroxybutanoic Acid Lactone

• Hydroxycitronellal

• 6-Hydroxydihydrotheaspirane

• 4-(para-Hydroxyphenyl)-2-Butanone

• Hyssop Oil

• Immortelle Absolute and Extract

• alpha-Ionone

• beta-Ionone

• alpha-Irone

• Isoamyl Acetate

• Isoamyl Benzoate

• Isoamyl Butyrate

• Isoamyl Cinnamate

• Isoamyl Formate, IsoamylHexanoate

• Isoamyl Isovalerate

• Isoamyl Octanoate

• Isoamyl Phenylacetate

• Isobornyl Acetate

• Isobutyl Acetate

• Isobutyl Alcohol

• Isobutyl Cinnamate

• Isobutyl Phenylacetate

• Isobutyl Salicylate

• 2-Isobutyl-3-Methoxypyrazine

• alpha-Isobutylphenethyl Alcohol

• Isobutyraldehyde

• Isobutyric Acid

• d,l-Isoleucine

• alpha-Isomethylionone

• 2-Isopropylphenol

• Isovaleric Acid

• Jasmine Absolute, Concrete and Oil

• Kola Nut Extract

• Labdanum Absolute and Oleoresin

• Lactic Acid

• Lauric Acid
• Lauric Aldehyde

• Lavandin Oil

• Lavender Oil

• Lemon Oil and Extract

• Lemongrass Oil

• 1-Leucine

• Levulinic Acid

• Licorice Root, Fluid, Extract

and Powder

• Lime Oil

• Linalool

• Linalool Oxide

• Linalyl Acetate

• Linden Flowers

• Lovage Oil And Extract

• 1-Lysine]

• Mace Powder, Extract and Oil

• Magnesium Carbonate

• Malic Acid

• Malt and Malt Extract

• Maltodextrin

• Maltol

• Maltyl Isobutyrate

• Mandarin Oil

• Maple Syrup and Concentrate

• Mate Leaf, Absolute and Oil

• para-Mentha-8-Thiol-3-One

• Menthol

• Menthone

• Menthyl Acetate

• dl-Methionine

• Methoprene

• 2-Methoxy-4-Methylphenol

• 2-Methoxy-4-Vinylphenol

• para-Methoxybenzaldehyde

• 1-(para-Methoxyphenyl)-1-Penten-3-One

• 4-(para-Methoxyphenyl)-2-Butanone

• 1-(para-Methoxyphenyl)-2-Propanone

• Methoxypyrazine

• Methyl 2-Furoate

• Methyl 2-Octynoate

• Methyl 2-Pyrrolyl Ketone

• Methyl Anisate

• Methyl Anthranilate

• Methyl Benzoate

• Methyl Cinnamate

• Methyl Dihydrojasmonate

• Methyl Ester of Rosin, Partially Hydrogenated

• Methyl Isovalerate

• Methyl Linoleate (48%)

• Methyl Linolenate (52%) Mixture

• Methyl Naphthyl Ketone

• Methyl Nicotinate

• Methyl Phenylacetate

• Methyl Salicylate

• Methyl Sulfide

• 3-Methyl-1-Cyclopentadecanone

• 4-Methyl-1-Phenyl-2-Pentanone

• 5-Methyl-2-Phenyl-2-Hexenal

• 5-Methyl-2-Thiophene-carboxaldehyde

• 6-Methyl-3,-5-Heptadien-2-One

• 2-Methyl-3-(para-Isopropylphenyl) Propionaldehyde

• 5-Methyl-3-Hexen-2-One

• 1-Methyl-3Methoxy-4-Isopropylbenzene

• 4-Methyl-3-Pentene-2-One

• 2-Methyl-4-Phenylbutyraldehyde

• 6-Methyl-5-Hepten-2-One

• 4-Methyl-5-Thiazoleethanol

• 4-Methyl-5-Vinylthiazole

• Methyl-alpha-Ionone

• Methyl-trans-2-Butenoic Acid

• 4-Methylacetophenone

• para-Methylanisole

• alpha-Methylbenzyl Acetate

• alpha-Methylbenzyl Alcohol

• 2-Methylbutyraldehyde

• 3-Methylbutyraldehyde

• 2-Methylbutyric Acid

• alpha-Methylcinnamaldehyde

• Methylcyclopentenolone

• 2-Methylheptanoic Acid

• 2-Methylhexanoic Acid

• 3-Methylpentanoic Acid

• 4-Methylpentanoic Acid

• 2-Methylpyrazine

• 5-Methylquinoxaline

• 2-Methyltetrahydrofuran-3-One

• (Methylthio)Methylpyrazine (Mixture Of Isomers)

• 3-Methylthiopropionaldehyde

• Methyl 3-Methylthiopropionate

• 2-Methylvaleric Acid

• Mimosa Absolute and Extract

• Molasses Extract and Tincture

• Mountain Maple Solid Extract

• Mullein Flowers

• Myristaldehyde

• Myristic Acid

• Myrrh Oil

• beta-Napthyl Ethyl Ether

• Nerol

• Neroli Bigarde Oil

• Nerolidol

• Nona-2-trans,6-cis-Dienal

• 2,6-Nonadien-1-Ol

• gamma-Nonalactone

• Nonanal

• Nonanoic Acid

• Nonanone

• trans-2-Nonen-1-Ol

• 2-Nonenal

• Nonyl Acetate

• Nutmeg Powder and Oil

• Oak Chips Extract and Oil

• Oak Moss Absolute

• 9,12-Octadecadienoic Acid (48%)

And 9,12,15-Octadecatrienoic Acid (52%)

• delta-Octalactone

• gamma-Octalactone

• Octanal

• Octanoic Acid

• 1-Octanol

• 2-Octanone

• 3-Octen-2-One

• 1-Octen-3-Ol

• 1-Octen-3-Yl Acetate

• 2-Octenal

• Octyl Isobutyrate

• Oleic Acid

• Olibanum Oil

• Opoponax Oil And Gum

• Orange Blossoms Water, Absolute, and Leaf Absolute

• Orange Oil and Extract

• Origanum Oil

• Orris Concrete Oil and Root

Extract

• Palmarosa Oil

• Palmitic Acid

• Parsley Seed Oil

• Patchouli Oil

• omega-Pentadecalactone

• 2,3-Pentanedione

• 2-Pentanone

• 4-Pentenoic Acid

• 2-Pentylpyridine

• Pepper Oil, Black And White

• Peppermint Oil

• Peruvian (Bois De Rose) Oil

• Petitgrain Absolute, Mandarin Oil and Terpeneless Oil

• alpha-Phellandrene

• 2-Phenenthyl Acetate

• Phenenthyl Alcohol

• Phenethyl Butyrate

• Phenethyl Cinnamate

• Phenethyl Isobutyrate

• Phenethyl Isovalerate

• Phenethyl Phenylacetate

• Phenethyl Salicylate

• 1-Phenyl-1-Propanol

• 3-Phenyl-1-Propanol

• 2-Phenyl-2-Butenal

• 4-Phenyl-3-Buten-2-Ol

• 4-Phenyl-3-Buten-2-One

• Phenylacetaldehyde

• Phenylacetic Acid

• 1-Phenylalanine

• 3-Phenylpropionaldehyde

• 3-Phenylpropionic Acid

• 3-Phenylpropyl Acetate

• 3-Phenylpropyl Cinnamate

• 2-(3-Phenylpropyl)Tetrahydrofuran

• Phosphoric Acid

• Pimenta Leaf Oil

• Pine Needle Oil, Pine Oil, Scotch

• Pineapple Juice Concentrate

• alpha-Pinene, beta-Pinene

• D-Piperitone

• Piperonal

• Pipsissewa Leaf Extract

• Plum Juice

• Potassium Sorbate

• 1-Proline

• Propenylguaethol

• Propionic Acid

• Propyl Acetate

• Propyl para-Hydroxybenzoate

• Propylene Glycol

• 3-Propylidenephthalide

• Prune Juice and Concentrate

• Pyridine

• Pyroligneous Acid And Extract

• Pyrrole

• Pyruvic Acid

• Raisin Juice Concentrate

• Rhodinol

• Rose Absolute and Oil

• Rosemary Oil

• Rum

• Rum Ether

• Rye Extract

• Sage, Sage Oil, and Sage

Oleoresin

• Salicylaldehyde

• Sandalwood Oil, Yellow

• Sclareolide

• Skatole

• Smoke Flavor

• Snakeroot Oil

• Sodium Acetate

• Sodium Benzoate

• Sodium Bicarbonate

• Sodium Carbonate

• Sodium Chloride

• Sodium Citrate

• Sodium Hydroxide

• Solanone

• Spearmint Oil

• Styrax Extract, Gum and Oil

• Sucrose Octaacetate

• Sugar Alcohols

• Sugars

• Tagetes Oil

• Tannic Acid

• Tartaric Acid

• Tea Leaf and Absolute

• alpha-Terpineol

• Terpinolene

• Terpinyl Acetate

• 5,6,7,8-Tetrahydroquinoxaline

• 1,5,5,9-Tetramethyl-13-Oxatricyclo(8.3.0.0(4,9))Tridecane

• 2,3,4,5, and 3,4,5,6-

Tetramethylethyl-Cyclohexanone

• 2,3,5,6-Tetramethylpyrazine

• Thiamine Hydrochloride

• Thiazole

• 1-Threonine

• Thyme Oil, White and Red

• Thymol

• Tobacco Extracts

• Tochopherols (mixed)

• Tolu Balsam Gum and Extract

• Tolualdehydes

• para-Tolyl 3-Methylbutyrate

• para-Tolyl Acetaldehyde

• para-Tolyl Acetate

• para-Tolyl Isobutyrate

• para-Tolyl Phenylacetate

• Triacetin

• 2-Tridecanone

• 2-Tridecenal

• Triethyl Citrate

• 3,5,5-Trimethyl -1-Hexanol

• para,alpha,alpha-Trimethylbenzyl Alcohol

• 4-(2,6,6-Trimethylcyclohex-1-

Enyl)But-2-En-4-One

• 2,6,6-Trimethylcyclohex-2-

Ene-1,4-Dione

• 2,6,6-Trimethylcyclohexa-1,

3-Dienyl Methan

• 4-(2,6,6-Trimethylcyclohexa-1,

3-Dienyl)But-2-En-4-One

• 2,2,6-Trimethylcyclohexanone

• 2,3,5-Trimethylpyrazine

• 1-Tyrosine

• delta-Undercalactone

• gamma-Undecalactone

• Undecanal

• 2-Undecanone, 1

• 0-Undecenal

• Urea

• Valencene

• Valeraldehyde

• Valerian Root Extract, Oil

and Powder

• Valeric Acid

• gamma-Valerolactone

• Valine

• Vanilla Extract And Oleoresin

• Vanillin

• Veratraldehyde

• Vetiver Oil

• Vinegar

• Violet Leaf Absolute

• Walnut Hull Extract

• Water

• Wheat Extract And Flour

• Wild Cherry Bark Extract

• Wine and Wine Sherry

• Xanthan Gum

• 3,4-Xylenol

• Yeast 

Propylene Glycol 

Vegetable Glycerin 

Nicotine 

Water 

Flavorings

 

Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα, προκύπτει το εύλογο και άμεσο συμπέρασμα ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα είναι πολύ - πολύ πιο ασφαλή και οπωσδήποτε λιγότερο επιβλαβή για την υγεία, τόσο του ενεργητικού όσο και του παθητικού καπνιστή από τα συμβατικά.

Πηγή: ΣΕΕΗΤ

(Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικού Τσιγάρου)