Επιστημονικές Έρευνες

Έρευνες

Τα κανονικά τσιγάρα είναι ο κύριος παράγοντας ασθενειών στις ΗΠΑ. Γι΄αυτό ο κύριος σκοπός των περιορισμών του καπνίσματος είναι να μειωθεί η θνησιμότητα και η νοσηρότητα που είναι συνυφασμένη με το κάπνισμα. Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα είναι σχεδιασμένα να μετριάσουν την θνησιμότητα και νοσηρότητα του καπνίσματος, μειώνοντας την κατανάλωση των τσιγάρων και των καπνιζόντων. Οι αποδείξεις που περιέχονται στο παρόν άρθρο υποδεικνύουν ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα είναι ένα πολύ ασφαλέστερο εναλλακτικό προϊόν από το κάπνισμα κανονικών τσιγάρων. Φαίνεται επίσης ότι θα μπορέσουν να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα των παραδοσιακών ιατριοφαρμακευτικών θεραπειών για την διακοπή του καπνίσματος.

Zachary Cahn and Michael Siegel (2010). Electronic Cigarettes as a harm reduction strategy for tobacco Control: A step forward or a repeat of past mistakes?, Harvard School of Public Health

Στα πλαίσια του προγράμματος ΠΝΟΗ, του εργαστηρίου FAMELAB του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, έγινε συγκριτική μελέτη της επίδρασης στην αναπνευστική λειτουργία του ενεργητικού και παθητικού καπνίσματος κανονικών και ηλεκτρονικών τσιγάρων. Η επίδραση των ηλεκτρονικών τσιγάρων στην αναπνευστική λειτουργία ήταν τόσο σύντομη και μικρή που κρίθηκε κλινικά ασήμαντη.
Ανδρέας Φλουρής, ΟΙ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡ. ΤΣΙΓΑΡΟΥ ΣΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ, 2011, FameLab

Στην ερευνητική εργασία των Stepanov et al (2006) μετρήθηκαν τα μέγιστα επίπεδα νιτροσαμινών σε τσιγάρα και εναλλακτικά προϊόντα παροχής νικοτίνης σε ng/g, (νανογραμμάρια ανά γραμμάριο) εκτός από την τσίχλα νικοτίνης που είναι ng/τεμάχιο τσίχλας και το έμπλαστρο που είναι ng/έμπλαστρο.
Όπως δείχνουν τα δεδομένα, τα επίπεδα των νιτροσαμινών καπνού στο ηλεκτρονικό τσιγάρο βρίσκονται σε επίπεδο ίχνους. Είναι μετρημένο σε κλάσματα του τρισεκατομμυρίου (νανογραμμάρια ανά γραμμάριο). Είναι συγκρίσιμο με τα επίπεδα νιτροσαμινών των υποκατάστατων νικοτίνης που είναι εγκεκριμένα από τον FDA.

Αντίθετα, τα επίπεδα των νιτροσαμινών στα προϊόντα καπνού είναι 300 έως 1400 φορές υψηλότερα. Σε μέτρηση βάρος προς βάρος (ng/g), το Marlboro έχει 1.400 φορές υψηλότερα επίπεδα νιτροζαμινών καπνού από ένα φυσίγγιο ηλεκτρονικού τσιγάρου. Και ας έχετε υπόψιν ότι πρόκειται για τα επίπεδα στα φυσίγγια και τα τσιγάρα, όχι στον καπνό του τσιγάρου ή του ατμού, που εισπνέονται άμεσα. Λόγω της πολύ υψηλότερης θερμοκρασίας που δημιουργείται κατά την καύση του καπνού σε σύγκριση με την προπυλενογλυκόλη και την φυτική γλυκερίνη των ηλεκτρονικών τσιγάρων, η παραγωγή αυτών των καρκινογόνων παραγόντων στον ατμό των η.τ. αναμένεται να είναι πολύ χαμηλότερα από αυτή του καπνού των συμβατικών.

Επιπλέον, υπάρχουν περίπου 56 κύριες καρκινογόνες ουσίες που έχουν εντοπιστεί σε υψηλά επίπεδα στον καπνό, ενώ στα ηλεκτρονικά τσιγάρα (HT) δεν εντοπίστηκε καμία από αυτές.

Ονομασία Έρευνας : (Stepanov Irina, Joni Jensen, Dorothy Hatsukami, and Stephen S. Hecht (2006). Tobacco-Specific Nitrosamines in New Tobacco Products, Nicotine & Tobacco Research 8(20): 309-313)

Στις ερευνητικές εργασίες του Laugesen (2008, 2009) ο ατμός του ηλεκτρονικού τσιγάρου ελέγχθηκε αυστηρά και διεπιστώθει ότι από τις 50 τοξικές ουσίες που βρίσκονται πρώτες στη λίστα του καπνού των τσιγάρων, καμία δεν ήταν ανιχνεύσιμη στον ατμό των ηλεκτρονικών τσιγάρων της Ruyan, εκτός από ένα ίχνος υδράργυρου κοντά στο όριο ανίχνευσης. Επίσης, βρέθηκε πολύ σημαντική διαφορά στο ρυθμό εισαγωγής της νικοτίνης με το ΗΤ σε σύγκριση με το ΚΤ. Συγκεκριμένα, μία ρουφηξιά με ΗΤ των 16 mg δίνει το 1/3 έως ½ από τη νικοτίνη που δίνει μια ρουφηξιά από ένα ΚΤ (συγκεκριμένα – το κόκκινο Marlboro). Συμπεραίνουν ότι χρειαζόμαστε τριπλάσιες ρουφηξιές, επομένως και τριπλάσιο χρόνο για να πάρουμε την ίδια συνολική ποσότητα νικοτίνης χρησιμοποιώντας ένα ΗΤ.
Συμπερασματικά ο ατμός των ηλεκτρονικών τσιγάρων σε σύγκριση με τον καπνό των παραδοσιακών τσιγάρων είναι 100 – 1000 φορές ασφαλέστερος. Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα είναι εναλλακτικά τσιγάρα. Αν κερδίσουν αγορά σε βάρος των παραδοσιακών τσιγάρων, μπορούν να βελτιώσουν το επίπεδο υγείας των καπνιστών και του γενικού πληθυσμού.
Laugesen M. (2008) Safety Report on the Ruyan e-cigarette Cartridge and Inhaled Aerosol. Christchurch, New Zealand: Health New Zealand Ltd.
Laugesen M. (2009). e-cigarette Bench-top Tests. Dublin: Poster presented at the Conference of the Society for Research on Nicotine and Tobacco.

Στην έρευνητική εργασία των Bullen et al, διαπιστώθηκε ότι ο ρυθμός της απορρόφησης της νικοτίνης από ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι 2 έως και τρείς φορές μικρότερη από το κανονικό τσιγάρο.
Bullen C, H McRobbie, S Thornley, M Glover, R Lin, M Laugesen (2010). Effect of an electronic nicotine delivery device (e cigarette) on desire to smoke and withdrawal, user preferences and nicotine delivery: randomised cross-over trial. Tobacco Control 19 (98-103).

Στην έρευνα των Vansickel et al, διεπιστώθει ότι κάτω από οξείες συνθήκες δοκιμών, κανένα από τα ηλεκτρονικά τσιγάρα δεν εκθέτει τους χρήστες σε μετρήσιμα επίπεδα της νικοτίνης ή CO (μονοξειδίου του άνθρακα), σε αντίθεση με το τι συμβαίνει και ισχύει για τη χρήση κανονικών τσιγάρων.
Vansickel R. Andrea, Cobb O. Caroline, Weaver F. Michael, and Eissenberg E. Thomas (2010). A Clinical Laboratory Model for Evaluating the Acute Effects of Electronic "Cigarettes": Nicotine Delivery Profile and Cardiovascular and Subjective Effects, Cancer Epidemiol Biomarkers Prev, 19(8).

Στην τεχνική αναφορά του Ben Thomas Group, LLC (2009) με τίτλο «Study to Determine Presence of TSNAs in NJOY Vapor» που διεξήχθει από την ANALYZE Inc, ένα κορυφαίο ανεξάρτητο εργαστήριο, διεπιστώθει ότι ο ατμός που παράγεται από τα ηλεκτρονικά τσιγάρα που δοκίμασαν δεν περιέχει ανιχνεύσιμα επίπεδα των καρκινογόνων TSNAs (Tobacco Specific Nitrosamines). Συγκεκριμένα, διεπιστώθει ότι "δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι καρκινογόνες TSNAs είναι παρόντες στο σύνολο του προϊόντος».

Ben Thomas Group, LLC (2009). Tobacco-Specific Nitrosamines (TSNAs) in NJOY Electronic Cigarettes. Report to Sottera, Inc. dba NJOY, UK

Στην τεχνική αναφορά σχετικά με την εργαστηριακή εξέταση των υγρών αναπλήρωσης της NOBACCO από το Εργαστήριο Φασματομετρίας Μάζας και Ανάλυσης Διοξινών του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος", την οποία υπογράφει ο Δρ. Λεοντιάδης, με τίτλο: Results of chemical analyses in Nobacco electronic cigarette refills τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τα συστατικά των υγρών που ελέγχθησαν είναι μη-τοξικά για τον άνθρωπο. Σε κανένα διάλυμα δεν ανιχνεύθηκαν πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες (PAH) οι οποίοι αντιθέτως, εμπεριέχονται στον καπνό του κανονικού/παραδοσιακού τσιγάρου και ορισμένοι από αυτούς είναι γονιδιοτοξικοί και καρκινογόνοι.

Εκτός των αποτελεσμάτων των μετρήσεων για τα συστατικά που περιέχονται στα υγρά των φίλτρων και που αποδεικνύουν ότι δεν είναι τοξικά, πολύ σημαντικοί είναι και οι πίνακες 4, 5, 6, όπου, από 34 πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες (ΡΑΗ), που περιέχονται στα κανονικά τσιγάρα (KT) και που είναι γονιδιοτοξικοί και καρκινογόνοι για τον άνθρωπο, κανείς δεν ανιχνεύτηκε στα υγρά αναπλήρωσης που ελέγχθησαν.

Leondiadis L. (2009) Results of chemical analyses in Nobacco electronic cigarette refills. Mass Spectrometry and Dioxin Analysis Laboratory, National Center for Scientific Research Demokritos, Athens, Greece.


Πηγη άρθρου ΣΕΕΗΤ